GS1 EANCOM®

GS1 EANCOM® e GS1 подмножество на UNI/EDIFACT стандардот (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Ги содржи само елементите на пораките кои се од значење за деловните апликации и се задолжително по синтакса. Испуштени се произволните елементи кои не се од значење за GS1 корисниците.

GS1 EANCOM ги обединува GS1 стандардите кои ги идентификуваат трговските единици со логистичката единица и глобалниот локациски број (GLN) кој во себе содржи информации за деловните партнери. Дознај како EANCOM® работи>

 

EANCOM Стандарди

GS1 EANCOM® стандардите се состојат од комплет на фајлови ажурирани во 2014. Прегледај го GS1 EANCOM стандардот - Syntax 3 > Прегледај го GS1 EANCOM стандардот - Syntax 4 >

Имате дополнителни прашања?

Ние можеме да Ви дадеме повеќе информации за EANCOM® или да го подобриме тоа што веќе сте го направиле