Проекти и работа групи на GS1 Македонија

Приклучете се кон една од нашите работни групи или тековни и идни проекти: