еИнфo
No5 - Септември 2013

 


Содржина

GS1 DataBar - “Р”еволуција на наплатните

 

Зошто GS1 Data Bar?

 

Фамилија на GS1 DataBar бар кодови

 

Најчесто употребувани апликациони идентифи-катори

 

GS1 DataBar преку бројки

GS1 DataBar преку бројки


1/3  од производената храна се отфрла секоја година поради изминат рок на употреба (според Организацијата за храна и агрикултура на Обединетите нации)
10  години GS1 организацијата работи на дефинирање на карактеристиките на GS1 DataBar-от, негова промоција, прифаќање и имплементација во дистрибутивниот синџир на индустријата за свежа храна
13   GS1 национални организации активно учествуваат во имплементацијата на GS1 DataBar бар кодот на малопродажното место за наплата до 2014 година.
$23.302   годишна заштеда по продавница со имплементација на GS1 DataBar-от во продавниците во рамките на месната индустрија.
€1.6 милијарди   се потрошени во Белгија во индустријата за свежа храна поради изминат рок на храната.
$458 милијарди  изгубени во индустријата за свежа храна секоја година поради неправилно означување на храната и храна со изминат рок на употреба (25%).
4%    од целокупниот профит на трговците од продажбата на свежа храна се троши поради отфрлање на храна или недостаток на залихи.
  50%    од сите продажби претставуваат продажби на свежа храна, но само 50% се GTIN базирани продажби на местото на наплата (POS – Point of Sale). 
60%   од јаболката, крушите и доматите веќе се баркодирани со GS1 DataBar во Северна Америка.
65%   од загубите во дистрибутивниот синџир на свежа храна и пијалоци потекнуваат од домаќинствата. 
80%   од времето се троши на прочистување на базите на податоци и процесирање на податоците. Со GS1 DataBar –от времето се намалува на 20%. 
20 трилиони   различни вредности можат да се кодираат во GS1 DataBar Omnidirectional. 
>350.000   трговци на мало се вклучија во кампањата за промоција и имплементација на GS1 DataBar, бар код симболот на местото на наплата до 2014 година во Велика Британија.  
 Милијарди   можат да се заштедат доколку се намали количеството на отфрлена храна за само 1%. 
2014   е годината во која се очекува финална имплементација и користење на GS1 DataBar –от на местото на наплата/каса – POS (Point of Sale).