На XXXVI-та седница на Управниот одбор на GS1 Македонија, одржана на 14.12.2023 година беше извршена промена на висината на надоместокот за користење на GS1 бројот и цените беа зголемени за 1000 денари.
ОДЛУКА за утврдување на висината на пристапнината, членарината и надоместокот за користење на ГС1 бројот

GS1 Македонија е единствена организација овлaстена од GS1 Глобалната канцеларија за доделување и управување со GS1 бар кодовите на територијата на Република Северна Македонија.

GS1 Македонија вo сегментот на своето делување сака да биде и да остане центар на совршенство, овозможувајќи им не своите членки на што е можно поедноставен и ефикасен начин да ги користат сите елементи на GS1 системот.

Поврзување на физичките и дигиталните светови за подобрување на корисничките искуства и безбедност на потрошувачите/пациентите
Овозможување на поефикасни и побезбедни бизнис процеси
Обединување на индустриските лидери заедно за придвижување на бизнисот


Зачленете се во GS1 Македонија - Аплицирајте електронски за добивање GTIN (бар код) број