Настани на GS1 Македонија

Повик за учество на XX Генерално Собрание на GS1 Македонија

Стопанската комора на Северна Македонија, петти кат 01/06/2023 11:00

Седницата на Генералното собрание на GS1 Македонија ќе се одржи во просториите на Стопанската комора на Северна Македонија на 01.06.2023 година во 11:00 со следниот Дневен ред:
1. Предлог-Записник од XIX–та седница на Генералното собрание на GS1 Македонија одржана на 15.12.2022 год;
2. Извештај за извршена ревизија од независна ревизорска куќа на финансиското работење на GS1 Македонија во 2022 година;
3. Компаративна анализа на финансиско работење 2020-2022 година
4. 50 годишнина на GS1 организацијата – Што не чека во иднината?

Најавете се online тука .