Object Name Service (ONS)

Последна верзија Оваа страна ја содржи последната верзија на EPCIS ONS стандардите

Овој документ дефинира како GS1 Object Name Service (ONS) ја користат Domain Name Server (DNS) инфраструктурата при имплементирање на Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) алгоритам за лоцирање на авторитетни мета податоци и сервиси поврзани со дадените GS1 Идентификациони клучеви.

Симнете го овој стандард
EPCIS ONS 2.0.1

(Version 2.0.1, pdf)

Фајлови за помош

За овој стандард

Оваа верзија: 2.0.1

Дата на објава: Dec 2014

Прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме во имплементацијата на GS1 стандардите.