Certificate Profile

Последна верзија Оваа страна ја содржи последната верзија на EPCIS Certificate Profile стандардите

Овој документ го дефинира X.509 certificate profile за употреба во EPCglobal мрежата.

Симни го стандардот
EPCIS Certificate Profile 2

(Верзија 2 , pdf)

За стандардот

Верзија: 2

Дата на објава: Jun 2010

Не посоти нова верзија на овој стандард

Прашање?

Ние можеме да Ви помогне во имплементирањето на GS1 стандардите