Глобална класификација на продукти (GPC)

GPC ги класифицира продуктите преку нивно групирање во категории според нивните основни одлики и невината релација со останати продукти. GPC нуди универзален сет на стандарди за класифицирање на се од кола до литар млеко. Како функционира GPC>

GPC стандарди

Постојат GPC стандарди за се започнувајќи од опрема за кампување до обувки, од уреди за домаќинство до играчки.

Прегледајте ги GPC стандардите

GPC пребарувач

Имате дополнителни прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме во GPC класификацијата на Вашите продукти