Глобална мрежа за синхронизирање на податоци (GDSN)

Глобалната мрежа за синхронизација на податоци (GDSN) им овозможува на деловните партнери, глобална, синхронизација на доверливи информации. Вие можете да разменувате податоци за Вашите продукти со Вашите деловни партнери преку автоматски и ефикасен начин кој обезбедува интегритет на Вашиот бренд. Како GDSN функционира>

GDSN стандарди

Нашите GDSN стандарди периодично се надградуваат и се лесно достапни за симнување

Прегледајте ги нашите GDSN стандарди и упатства

Пронајдете сертифициран GDSN провајдер

За да можете да разменувате податоци за продуктите преку GDSN, Вие мора да се приклучите кон еден од податочните базени (провајдери) кои се проверени и сертифицирани од GS1.

Листа со сертифицирани GDSN провајдери

Имате дополнителни прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме при избор на GDSN решение за Вас