GS1 XML

XML е јазик создаден за размена на информации преку интернет. GS1 го користи XML за да создаде сет на стандарди на пораки за GS1 ЕДИ (Electronic Data Interchange).

GS1 XML пораките можат да се разменуваат со било кое техничко решение или интернет транспортен протокол Како работи GS1 XML.

 

GS1 XML Стандарди

GПостојат многу XML стандарди кои поддржуваат процеси од „нарачка до наплата“ (Нарачка, испорака и наплата), транспорт и логистика и обратни процеси.

Видете ги GS1 XML стандардите и упатствата>

Имате дополнителни прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме при имплементацијата на GS1 XML