Глобален Број на Купон (GCN)

Глобалниот број за идентификација на купони (GCN) им овозможува на компаниите да ги идентификуваат дигиталните купони – билет, документ или електронска презентација која што може да биде разменета за попуст или поени за лојалности кога се пазари.

Видете како GCN клучот функционира

Имате прашања?