Софтвер за генерирање на Логистичка етикета

Генеира стандардизирани логистички етикети за палети и логистички единици

Што е GS1 софтверот за генерирање на логистичка етикета?

Софтверот за генерирање на логистичка етикета е едноставна и лесна веб базирана алатка наменета за македонските компании кои имаат потреба од создавање на логистички етикети за своите трговски и транспортни единици (палети) со Сериски број на контејнер за испорака (SSCC - Serial Shipping Container Code) вметнат во GS1-128 бар код симбол.

Софтверот за генерирање на логистичка етикета е алатка специјално креирана за малите и средни компании и им овозможува брзо и лесно генерирање на SSCC или комплетна Европска логистичка етикета за палетите.

Алатката е достапна преку интернет и не е потребна инсталација на дополнителен софтвер. Еднаш штом се генерира етикетата истата може да се отпечати на стандарден канцелариски принтер.

Претплатете се за користење на овој софтвер

GS1 Софтверот за логистичка етикета ви нуди опција за генерирање на GS1 компатибилни логистички етикети без потреба од инсталирање на специјален софтвер на вашите производствени линии.

Со овој софтвер вие можете да креирате етикети кога имате потреба за истите, со информации за производите кои од вас ги бара вашиот трговски партнер. Овие информации најчесто го вклучуваат Глобалниот број на трговска единица – GTIN за продуктот и низа на дополнителни информации како тежина, датум на употреба, останати датуми, сериски или баџ број, број на испратени продукти и слично.

За секоја трговска единица или пратка се генерира уникатен SSCC број.

Бенефити од користењето на GS1 софтверот за генерирање на логистички етикети

Генерира точни етикети ефикасно и брзо. Овој софтвер ви овозможува да креирате ваши логистички етикети брз потреба од набавка на друг софтвер или хардвер

  • Генерираните логистички етикети ги идентификува вашите производи низ синџирот на снабдување и ви штедат вам и на вашиот деловен партнер време и пари.
  • Софтверот е достапен од секаде во секое време – ова решение не зависи од внатрешниот компаниски или друг софтвер, се пристапува преку интернет во било кое време од било кое место.
  • Етикетите се печатат на обичен канцелариски принтер – нема потреба од инвестирање во скапи линиски принтери, етикетата се печати на стандарден домашен или канцелариски принтер
  • Бесплатна поддршка секој работен ден од 8:00 часот до 16:00 часот

Пакети и цени

Ред. бр. Назив на услугата Износ на услугата во мкд Износ на ДДВ 18% Вкупен износ со ДДВ 18%
1. Основен пакет 7.000,00 1.260,00 8.260,00
2. Премиум пакет 12.000,00 2.160,00 14.160,00

Претплатете се за користење на овој софтвер