Настани на GS1 Македонија

Едукативен ден - „Следливост и GS1 систем на стандарди“

ул. Даме Груев бр. 5, Скопје 16/12/2020 12:00

Почитувани,

Со цел да ги исполниме Вашите очекувања и пружиме дополнителни услуги, за да Ви го олесниме работењето при баркодирањето на Вашите производи и услуги, GS1 Македонија Ве информира дека за сите нови зачленети членки и постојани членки воведува дополнителна услуга - бесплатни обуки.на тема "Следливост и GS1 систем на стандарди".

Целта е да Ви ја доближиме тематиката на GS1 стандардите и овозможиме стекнување на квалификувани знаења за GS1 системот во целина, за неговата меѓународна препознатливост и примена во различни области, за местото и улогата на GS1 Македонија во овој меѓународен систем на стандарди, со што ќе Ви се олесни патот кон практична имплементацијата на GS1 стандардите во Вашето деловно работење и овозможи користење на бенефитите со кои се стекнувате како членка на GS1 Македонија.

Во очекување да ја искористите оваа прилика за дополнителна бесплатна едукација,
Ве поздравува тимот на GS1 Македонија.

Најавете се online тука .

    Online најавување за настанот

    Документи

      Корисни линкови