IX-TO ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА 17.12.2015 ГОД.

GS1 Македонија ги повикува сите свои членки да земат учество на Деветтата седница на Генералното собрание на GS1 Македонија која ќе се одржи на 17.12.2015 година (четврток), со почеток во 12:00 часот, во просториите на хотелот TCC GRAND PLAZA, Карпош- Скопје.

Почитувани членки на GS1 Македонија Ве известуваме дека право на учество во работата на Генералното собрание и донесување на одлуки имаат исклучиво членките на GS1 Македонија кои навремено ги подмириле своите обврски по основ на членарина, кои ги почитувале правилата на работа на Асоцијацијата уредени со Статутот и кои навремено го пријавиле своето учество со доставување на пополнетиот документ ПОЛНОМОШНО.

Акредитираните членки може да ги најдете на следниот линк: Акредитирани членки.

 

Документи

Корисни линкови