GS1 Македонија е единствена организација овлaстена од GS1 Глобалната канцеларија за доделување и управување со GS1 бар кодовите на територијата на Република Македонија.GS1 Македонија вo сегментот на своето делување (автоматска идентификација, електронска размена на податоци, унапредување на деловните процеси), сака да биде и да остане центар на совршенство, овозможувајќи им не своите членки на што е можно поедноставен и ефикасен начин да ги користат сите елементи на GS1 системот.

Серија работилници со АХВ

Успешна соработка со АХВ во 2016

GS1 Македонија и АХВ • 28/06/16

Новости


Сите Новости >