X-TO ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА 11.05.2016 ГОД.

GS1 Македонија ja оддржа Десеттата седница на Генералното собрание на 11.05.2016 година (среда), со почеток во 12:00 часот, во просториите на хотелот TBest Western Hotel Turist, Скопје..

Сите членки на GS1 Македонија имаат право на учество во работата на Генералното собрание и донесување на одлуки, кои навремено ги подмириле своите обврски по основ на членарина, кои ги почитувале правилата на работа на Асоцијацијата уредени со Статутот и кои навремено го пријавиле своето учество со доставување на пополнетиот документ ПОЛНОМОШНО.

Акредитираните членки може да ги најдете на следниот линк: Акредитирани членки.

 

Документи

Корисни линкови