Оддржано XI Генерално собрание и XIX седница на Управниот одбор на GS1 Македонија на 08.05.2017

Со двете седници претседаваше заменик - претседателот, г-дин Никола Димовски - директор на ИТ секторот во АЛКАЛОИД АД Скопје.

За време на Управниот одбор и Генералното собрание беа усвоени следниве документи:

Корисни линкови