Едно-димензионални (1D) бар кодови кои се користат во општа дистрибуција и логистика

GS1-128 и ITF-14 се многу различни едно-димензионални бар кодови кои овозможуваат следење на продуктите низ целиот синџир на снабдување. GS1-128 бар кодот може во себе да содржи било кој GS1 апликациски идентификатор и дополнително информации како сериски број, датум на употреба итн. ITF-14 бар кодот во себе може да го содржи само GTIN бројот и е наменет за директно печатење на картонска амбалажа.

Видови на 1D бар кодови

 

ITF-14
  • Идентификатор на симболот: ]I1
  • Капацитет: 14 броеви
  • Поддржува GTIN
  • Не поддржува дополнителни атрибути
GS1-128 
  • Идентификатор на симболот: ]C1
  • Капацитет: 48 алфанумерички карактери (по симбол, повеќе симболи може да се користат во исто време)
  • Ги поддржува сите GS1 клучеви
  • Не поддржува дополнителни атрибути

 

 

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.